Voor alle mensen in Beiroet die getroffen zijn door deze vreselijke ramp bid ik dat God hen mag bijstaan en kracht en troost zal geven in hun lijden en dat er zoveel geestelijke hulp zal komen dat de nabestaanden verder kunnen gaan met moed en vertrouwen in onze God. Amen.