Jezus Christus, onze Heer, is waarlijk verrezen! Zalig Pasen!