Dat de Heilige Geest mag werken in ons tijdens de Pinksterbedevaart van Radio Maria en nog lang daarna.