Om de noveen tot pappa af te gaan sluiten bij de Zoete Moeder. Voor deze gebedsmaand van het Kostbaar Bloed van Jezus Christus. Dank U.