Noveen tot Maria van de wonderdadige medaille, voor een speciale intentie