Voor seminarist Jean – Noël en voor de seminaristen van Haïti, voor
wereldvrede.