Met een speciale intentie aan de Engel

van Zuiverheid, deo gratias.