De zegen van het kerstkind voor allen.
Deo gratias aan Waerde Bisschop de Korte voor al Zijn wijsheid met dank aan mijn waerde geestelijk leidsman en aan
waerde mejuffrouw J. Bax uit Gemonde. Einde digitale kaarsen 2020.