Voor Monseigneur Vicaris Schröder uit dankbaarheid.