In Jezus Naam dat de Vrede mogen heersen in de wereld. Speciaal ter attentie van Oecraine Gebed met MARIA EN PAUS FRANCISCUS IN GODS WIL.