Voor Tonny, om rustige kracht en moed.
Lieve God, hou haar vast.