Ik bid voor de Paus, voor alle priesters en religieuzen. Dat zij de kracht van gebed en de Hielige Geest weten door te geven aan ons allen.