Dat er door de WJD er roepingen mag zijn voor het Religieuste leven. voor Mannen als Vrouwen.