Dat de nietigverklaring van mijn huwelijk aanvaard wordt, alle wonden genezen worden, ik mijzelf volledig mag terugvinden.