God oh God, ontferm U over Ukraïne en alle bewoners. Wij bidden en smeken U, almachtige God, liefdevolle Vader.