Blijf bij me heer dat mijn lichaaam vandaag alles kan verdragen