Voor allen die besmet zijn met het coronavirus, voor hen die eraan gestorven zijn, voor de nabestaanden vraag ik U God wees hen genadig en geef hen kracht. Behoed onze verzorgers, artsen, en iedereen die werkzaam is in de vitale beroepen, sta hen bij. God ontferm u over ons mensen wereldwijd en geef ons de kracht om gezamenlijk deze crisis te overwinnen opdat wij in de toekomst bewuster om zullen gaan met Uw schepping.