Moge hun ziel rust krijgen en moge wij als hun kinderen en kleinkinderen bevrijd van alle kwade zijn.
Amen