Onderricht Hüsstege, alle tekenoefeningen zijn opgedragen aan iedereen die momenteel in de zorg werkt.