vrijwaard van alle ongelukken kracht geluk en veel liefde