Ik dank God voor de LIEFDE
die de duisternis doet verdwijnen.
Ik geloof: God keert door Corona dingen ten goede.
Wereld Wordt Wakker (WWW): Geloof Jezus.
Hij is er ook voor elke ik-zegger!