Heer vader God help mij met mijn ziel pijn Breng u vrede in mij leven, en red mij van al mij vijanden. In Jezus naam.