Het leven liefhebben
begint bij Jezus liefhebben.
Hij is de weg de waarheid en het leven.
Wat Hij zegt doen is
het leven liefhebben.

Heer sterk ons in uw liefde.