Moge de wereld eens verstandig zijn en luisteren naar de Heer en zorg eens voor vrede in heel de wereld dat zou goed zijn voor ons ALLEN