God help ons het kwaad te verslaan en de duivel voor een eeuwigheid te verjagen/verslaan