Voor Gods leiding en zegening en bescherming voor al mijn vriendschappen.