De wereld op een kruispunt.
Het lijkt wel of de wereld en
elke mens daarin op een kruispunt staat.

Ik hoop voor allen een punt op het kruis
waarop wij allen, de mensheid , de wil van God, in de persoon van Jezus,
hebben genageld.
Een punt op het kruis waar Jezus ons de weg, de richting heeft
aangewezen om te doen de wil van God, onze Vader.
Dat we kiezen een startpunt te zijn, op de weg
die Jezus ons is voortgegaan, Hem volgend in de wil van de Vader, God.
God kom ons, zondaren, te hulp.