Jullie zijn goede mensen
Ik bid ook voor jullie dat jullie gezond moeten blijven
Maria en Jezus bescherm kerk in nood