voor mijn zoon, dat hij de juiste weg gekozen heb, van werk o de juiste keuze zal maken die hem geluk en rust geeft in hem zelf, doe hem stralen O.L.V Maria