voor mijn zoon, dat hij de juiste woorden en houding uitspreekt wat hem dwars zit, zonder zijn baan te verliezen