Voor een veilige reis van onze dochter Maria naar Barranquilla.
Por el viaje seguro de nuestra hija María a Barranquilla.