Een kaarsje om de juiste therapie te vinden voor verbetering van gezondheid en genezing door de voorspraak
van Maria en Joseph en van al onze dierbaren in de Hemel. 7/2