Voor de juiste therapie bij een groot gezondheidsprobleem, door de voorspraak van
Broeder Everardus.