Vandaag is het kaarsje voor mijn lieve dierbare Ouders op deze voor hen zo bijzondere dag!
Dank voor alles liefste Ouders en wees onze voorspraak bij God in de Hemel. 3/5/