Leve meneer God
Jorrit bid af en toe voor Irak en de christen daar jorrit is dan met zijn gebeden verbonden met hen
De christen in Irak zijn een voor belt voor jorrit
Ze hebben zo veel mee gemaakt en durfen tog terug
Te keren te keren naar huis dat geeft ons moet ????????????????????????amen amen