MOEDER MAMA MARIA
WE BIDEN MEE VOOR DE REIS VAN PUAS FRANS
CISCUS NAAR IRAK VAN 5-8 MAART 2021 VOOR
ZIJN VEILIGHEID EN DE MENSEN HUN LEEVEN
WAAGEN OM DE PUAS FRANS CISCUS BEVEILIGEN EN DAT GOD EN VADER BIJ DE REIS
AAN WEZIG IS EN DAT ALE BIJ DE PARTIjEN VAN
ELKAR MOGEN LEEREN GOD EN VADER AMEN
JE KIND JORRIT ????????????????????️ JORRIT BID ER VOOR AAMEN