Ik bid voor de mensen die getroffen zijn door corona en hun naasten, dat God hun kracht mag geven in deze moeilijke en bizarre tijd.