Wij bidden voor onze broeders en zusters in de Oekraïne en bidden dat de vrede bewaard blijft.