Open dank aan Moeder Maria voor verhoord gebed:
Mijn dochter is, na veel dokteren, zwanger!!

Wees gegroet Maria…..