Voor Ger,die vannacht is overleden.
Geef hem de Eeuwige rust en sta zijn familie bij in deze zware tijd.