Voor Ger,die te horen heeft gekregen,dat zijn leven hier nog maximaal een jaar zal duren.
Geef Ger en zijn vrouw Tineke kracht om dit samen te dragen.