Wij zijn de Heer dankbaar dat wij hem als Diaken in ons midden mochten hebbeb. Moge hij rusten in vredde