VADER in de hemel,dat de mensen tot inkeer komen.VREDE IN DE OEKRAÏNE.