Voor mijn lieve ouders en moge er vrede zijn in de wereld.