A.U.B. Heer, help Johan te genezen.
Dat hij de Hulp en de Kracht mag krijgen die hij nodig heeft, zodat hij zich weer beschikbaar kan stellen voor zijn medemens, zoals hij
altijd gewend is te doen.
Help hem!