ik kan wel door blijven gaan maar stop er mee. Het is per slot van rekening niet aan mij.
God zegt Ik heb ieder mens gemaakt, maar niet ieder mens is het die terug tot Mij wil komen.
Ik weet alles van ieder mens. Ik heb Mij door mijn Zoon aan jou, jij die dit leest, gegeven. Wil jij door Jezus aan Mij jezelf geven?