Ik bid voor de aarde en de mensen op de aarde en voor alle dieren.
Dat er snel vrede komt op aarde en in de mensen een welbehagen.
Geef elkaar de hand op de wereld.
Stop de oorlogen overal.
Stop hongersnood.
Breng vrede op de planeet.
kom op,dat kan best.een beetje liefde van mij voor
iedereen die dit leest.kusjes: