ik bid voor papa.
dat het goed gaat met hem.
ik bid voor tante gertje en bid voor opa ema.
ik bid voor tante rika en ik bid voor tante bep.
en ome kees en sander en voor gerrit de knoet.
ik bid voor mama.
en ik bid voor josh groban.
dat het goed gaat met alle mensen en dieren waarvoor ik bid.amen.