ik bid voor papa
wel uit de wereld maar niet uit ons hart.