Voor de seminaristen die vermoord zijn
Als Martelaren voor Christus